Aanbod

Schakelmanagement

Geef je bedrijfsimago een menselijk gezicht

NOEM HET PROBLEEM

Heb je als bedrijfsleider, manager of medewerker vandaag ook zoveel noden, vragen en twijfels?

Z

Je voelt je zo

Z

Je worstelt om dit te doen

Z

Je kunt dit blijkbaar niet bereiken

Z

Je blijft hier vastlopen

Z

Je weet niet hoe je dit moet doen

Nanagement aanbod

DAN IS HET TIJD

VOOR SCHAKELMANAGEMENT

Heb je als bedrijfsleider, manager of medewerker vandaag ook zoveel noden, vragen en twijfels?

Hindernissen die de spontane en beoogde bedrijfsgroei afremmen?

Dan is het de hoogste tijd om over ter stappen naar schakelmanagement!

Met dit nieuwe managementconcept wil Nanagement-zaakvoerster Nana Bo bedrijven en organisaties helpen op een heldere, transparante, unieke en efficïente manier. Kortom, een eenvoudige managementvorm waarbij elke ‘bedrijfspion’ zijn terechte plaats verdient en het collectief op een constructieve, mensvriendelijke, progressieve en succesvolle manier… ‘schakelt’ naar een hoger niveau.

Op naar verbinding, collectieve samenwerking en menselijke dynamiek

Met deze werkwijze zet Nanagement zich af tegen het piramidemodel dat in de huidige bedrijfsvoering nog té vaak de scepter zwaait. Net zoals onze maatschappij steeds meer hunkert naar een mensgerichte, humane benadering, snakt ook het bedrijfsleven naar verbinding, collectieve samenwerking en menselijke dynamiek… Gelijkheid, rechtvaardigheid en respectvol handelen, eerlijkheid en tolerantie vormen het DNA van het schakelmanagement zoals Nanagement dat toepast bij organisaties.

Na een grondige behoeftenanalyse peilt Nanagement naar de richting die een bepaalde organisatie wil inslaan en wat daarbij haar grootste verwachtingen zijn. Vervolgens bekijkt zaakvoerster Nana, in overleg met jou, in hoeverre de bestaande bedrijfsmissie nog overeenstemt met die verwachtingen.

D.m.v. Adkar – een erg bruikbaar middel om processen te herschrijven en sturing te geven aan managers, medewerkers en stakeholders – bouwt Nanagement een nieuwe strategie en organisatiestructuur op. Dit in combinatie met Belbin, een dieptepsychologie die ervoor zorgt dat de integratie en implementatie van de vernieuwingsprocessen geen angst of werkstress veroorzaakt.

Frontvorming voor een sterke bedrijfscultuur

Omdat Nanagement daarnaast eveneens op maat gemaakte trainingen aanbiedt, gebeurt de opvolging en begeleiding van het ‘schakeltraject’ i.s.m. de organisatie. Door de stakeholders te verenigen tijdens deze verandering, creëert Nanagement een heleboel toekomstmogelijkheden voor de volledige organisatie, zoals financieringen om producten en projecten tijdig af te werken zonder verlies. Bijkomend voordeel is dat de klanten opgetogen blijven over de organisatie omdat zij hun doelen en objectieven behalen, wat zich uit in meer inkomsten. Daardoor voelen ze zich erkend als een organisatie met normen en waarden die haar bedrijfscultuur zeer belangrijk vindt.

Om een sterke vertrouwensbasis op te bouwen, helpt Nanagement de organisatie een sociaal aanvaardbare uitstraling te verwerven. Fundamenteel daarbij is dat de CEO en zijn team één front vormen. Na dergelijk schakelproces wil de organisatie nooit meer terug naar het piramidesysteem van weleer, zoveel is zeker!

Dringend nood aan een nieuwe, actuele manier van werken die uw onderneming zoveel aantrekkelijker maakt? Het schakelmanagement van Nanagement is je geliefkoosde bondgenoot!

Nanagement

TRAININGEN

Hindernissen die de spontane en beoogde bedrijfsgroei afremmen?