TRAININGEN

RES-training: leer eensgezind schakelen

De managementaanpak RES (Rationeel Eensgezind Schakelen) die Nanagement bedrijven, leidinggevenden en werknemers aanbiedt, werkt erg effectief. Maar het is wel belangrijk om de technieken en vaardigheden goed in de vingers te krijgen. Daarom biedt Nanagement online RES-trainingen aan.

Gedurende 12 weken leer je om hoger te schakelen d.m.v. extra kennis en een aantal acties. Je krijgt tools, inzichten en strategieën die je leiden en helpen. Dankzij tactische doelen en plannen stel je jouw prioriteiten scherp. Met behulp van de RES-cursus ontwikkel je een mindset waardoor je probleemloos kan schakelen, ongeacht in welke situatie je terechtkomt.

WAT KRIJG JE?

N

Wekelijkse of tweewekelijkse schakelsessies

N

Opstellen van een duidelijk plan

N

Volledige ondersteuning

N

Gratis Belbin-assessment

N

Tools om te blijven schakelen.

Individueel of in groep?

Nanagement geeft deze trainingen zowel onder de vorm van individuele coaching
als in groep met één tot maximum vijf andere deelnemers. Ze leiden tot een betere work-life balans en werken erg doeltreffend en resultaatgericht. Naast het gebruik van tools en strategieën bepalen we ook langtermijndoelen, die we opsplitsen in haalbare tussendoelen. En natuurlijk begeleiden we je tijdens het volledige implementatieproces.

Concreet

N

Tijdens een eerste sessie zoeken we naar je wensen en noden.

N

Vervolgens schetsen we een concreet plan én tijdlijn.

N

Jouw schakeldoelen bepalen het exacte programma.

Belbintraining: schakel je eigen talenten in

De Belbintraining – die je zowel individueel, in groep of met je bedrijf kan volgen – richt zich op twee denksystemen: visueel denken en taaldenken. Het accent van deze training ligt op het verstevigen en verbeteren van de eigen talenten, de onderlinge samenwerking en de daarmee samenhangende communicatie.
Dankzij een bewezen succesvolle aanpak van theorie, inzicht-toetsen en effectieve praktijkoefeningen krijgen de deelnemers een betere kijk op hun eigen denksysteem en dat van de ander. Deze training is vooral interessant voor projectteams en teams waarbij creativiteit en het volgen van procedures en protocollen een belangrijke rol spelen.

Aangeleerde skills

N

Ontdekken en ontwikkelen van verschillende leidersrollen via people skills.

N

Bewustwording stimuleren over mogelijke ‘valkuilen’ en hoe die te omzeilen.

N

Ontwikkelen van een mindset die helpt om tactisch en operationeel optimaal te functioneren.

N

Creëren van een sterke verbinding en goede communicatie binnen het team/organisatie.

N

Identificeren van sleutelfiguren binnen de organisatie.

N

Individuele capaciteiten verhogen en optimaliseren.

N

Communiceren met de nodige impact, om productieve en efficiënte teams samen te stellen bij een uitbreiding of de lancering van een nieuw product.

ADKAR: leer je medewerkers postief schakelen en groeien

Het ADKAR resultaatgericht model zorgt ervoor dat individuen en organisaties veranderingen op een succesvolle en eenvoudige manier leren toepassen. Dit dankzij de gestructureerde veranderingsmethodiek en onderzoek, gebaseerd op assesments en tools, zodat je elke fase optimaal uitvoert.

ADKAR versterkt de intuïtie wanneer je beslissingen neemt. Als je ervoor zorgt dat je medewerkers positief leren schakelen en groeien, helpt dit jou als leidinggevende om je projecten gemakkelijkker en binnen de tijd en het voorziene budget te realiseren.

Jij ambieert ook een RES-masterschap? Volg dan een Nanagement-training en je leert probleemloos schakelen!